Daftar Produk

Reksadana Saham

Catatan

NoProduksort iconRp% 1yr% 3yr% 5yr% YTDOutperformRankLast Update
1Valbury Equity I 631-18,65-14,28-9,75-17,911/51702019-12-13
2Trimegah Syariah Saham 1.84910,594,262,479,564/13172019-12-13
3Trimegah Saham Nusantara 1.0410,51-0,140/22019-12-13
4Trimegah Bhakti Bangsa 1.3960,186,00-0,464/4402019-12-13
5TRIM Kapital Plus 3.364-1,644,560,23-1,916/11792019-12-13
6TRIM Kapital 10.152-0,255,752,55-0,868/15472019-12-13
7TRAM Infrastructure Plus 1.336-0,374,010,88-0,532/7622019-12-13
8TRAM Consumption Plus Fund 1.781-1,296,104,06-1,965/8672019-12-13
9TM syEquity Fund 2.614-3,23-0,54-4,180/31422019-12-12
10TM Equity Optima Fund 1.022-3,28-4,041/12019-12-05
11Syailendra Sharia Index JII 9624,402,630/12019-12-13
12Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund 1.082-0,80-1,131/12019-12-13
13Syailendra Equity Opportunity Fund 3.838-4,585,942,57-5,825/121172019-12-06
14Syailendra Equity Garuda Fund 913-1,91-2,930/12019-12-13
15SYAILENDRA Equity BUMN Plus 1.105-3,53-2,671/12019-12-13
16Syailendra Dana Ekuitas Sejahtera 1.076-6,812,89-7,472/41412019-12-13
17Sun Life Financial Indonesia - Brilliance Salam Equity Fund 1.2872,03-1,19-1,911,141/9892019-12-12
18Sun Life Financial Indonesia - Brilliance Hasanah Equity 1.6611,92-0,93-1,821,071/10862019-12-12
19Sucorinvest Sharia Equity Fund 1.5687,6412,728,735,133/6102019-12-13
20Sucorinvest Maxi Fund 1.5508,8416,248,174,893/582019-12-13
21Sucorinvest Equity Fund 2.0945,2411,0512,723,385/7142019-12-06
22Simas Syariah Unggulan 1.006-8,212,66-1,26-9,371/51492019-12-13
23Simas Saham Unggulan 1.789-4,978,344,86-6,194/71142019-12-13
24Simas Saham Maksima 1.005-2,061,89-2,721/31152019-12-13
25Simas Saham Gemilang 979-3,36-3,831/12019-12-13
26Simas Saham Dinamis 1.36811,182,031/12019-02-06
27Simas Saham Bertumbuh 1.160-0,780,84-1,651/41052019-12-13
28Simas Dana Saham 1.676-7,48-0,20-0,30-7,183/101612019-12-13
29Simas Dana Ekuitas 884-1,70-2,090/12019-12-06
30Sequislife - Rupiah Equity Fund 1.073-2,502,56-3,351/41182019-12-12
31Sequis Equity Maxima 1.0050,973,60-0,120/3552019-12-13
32Sequis Equity Indonesia 986-1,481,94-2,450/31102019-12-13
33Semesta Dana Saham 1.098-0,451,03-0,12-0,570/5952019-12-13
34Schroder Indo Equity Fund 2.518-0,124,194,25-1,095/10652019-12-06
35Schroder Global Sharia Equity Fund 111,715,3712,730/392019-12-05
36Schroder Dana Prestasi Prima 1.229-0,041,98-1,002/4822019-12-13
37Schroder Dana Prestasi Plus 31.073-4,022,113,62-4,757/151282019-12-13
38Schroder Dana Prestasi 38.003-0,983,003,87-1,917/15882019-12-13
39Schroder Dana Istimewa 6.684-1,21-0,450,71-1,769/151212019-12-13
40Schroder 90 Plus Equity Fund 1.965-5,830,882,17-6,592/91532019-12-13
41SAM Sharia Equity Fund 1.0367,15-5,31-4,596,742/6632019-12-13
42SAM Indonesian Equity Fund 2.2812,77-1,221,742,185/8762019-12-13
43SAM Dana Cerdas 1.2634,19-0,294,032/4532019-12-13
44RHB TM Indo-Asia Equity Fund 1.131-3,51-4,122/22019-12-13
45RHB SRI-KEHATI INDEX FUND 1.0272,561,420/12019-12-13
46RHB Alpha Sector Rotation 1.649-7,641,781,59-8,314/91522019-12-13
47Rencana Cerdas 15.7532,825,284,091,637/15302019-12-13
48Reksa Dana Syariah BNP Paribas Pesona Syariah 2.5064,140,780,082,923/12482019-12-13
49Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD 121,309,4223,580/322019-12-12
50Reksa Dana SAM Beta Plus Equity Fund 1.0331,761,000/22019-12-13
51Reksa Dana Prospera Saham SMC 1.465-8,24-8,732/22019-12-13
52Reksa Dana Narada Saham Indonesia 563-66,09-20,01-13,22-64,933/61742019-12-13
53Reksa Dana Avrist Ada Saham Blue Safir 1.0280,95-0,340/22019-12-13
54PT AIA Financial - USD Prime Global Equity Fund 116,6717,980/12019-12-12
55PT AIA Financial - USD Onshore Equity Fund 16,194,040/22019-12-12
56Prospera BUMN Growth Fund 1.171-6,402,78-6,453/41382019-12-06
57Prospera Bijak 868-5,113,052,82-5,693/81312019-12-13
58Premier ETF Syariah JII 696-0,570,000,56-1,142/61082019-12-12
59Premier ETF Sri Kehati 3985,019,646,614,742/5122019-12-12
60Premier ETF SMINFRA18 3361,82-1,16-1,591,200/5852019-12-05
61Premier ETF LQ 45 1.020-0,873,992,88-1,265/12732019-12-13
62Premier ETF Indonesia State-Owned Companies 711-0,560,280,992/4932019-12-11
63Premier ETF Indonesia Financial 632-6,512,674,30-4,963/51332019-12-13
64Premier ETF Indonesia Consumer 1.110-2,973,103,60-4,883/61202019-12-13
65Premier ETF IDX30 551-0,904,714,09-1,254/7702019-12-06
66Premier Ekuitas Makro Plus 1.1542,073,581,071,461/6362019-12-06
67Pratama Syariah 854-4,69-3,28-2,81-6,500/51642019-12-13
68Pratama Saham 5.748-7,010,40-0,03-8,174/131602019-12-13
69Pratama Equity 2.1754,42-2,891,51-6,183/92019-08-30
70Pratama Ekuitas 8.952-6,960,670,55-8,076/151582019-12-13
71PNM Saham Unggulan 784-10,19-10,11-9,450/31682019-12-13
72PNM Saham Agresif 8221,730,81-1,260,382/8782019-12-13
73PNM Ekuitas Syariah 1.310-0,45-1,79-3,72-2,172/121242019-12-13
74Pinnacle Strategic Equity Fund 1.402-3,253,39-4,053/41162019-12-13
75Pinnacle Smart Equity Fund 977-1,17-2,181/12019-12-13
76Pinnacle Sharia JII Tracker 9544,652,860/12019-12-13
77Pinnacle Indonesia Sharia Equity Fund 1.2638,4710,141/22019-12-13
78PG Indeks Bisnis-27 1.315-2,743,572,12-3,512/71072019-12-13
79Panin Dana Ultima 975-2,77-1,51-1,73-3,681/51442019-12-13
80Panin Dana Teladan 1.424-2,524,71-1,553/4812019-12-13
81Panin Dana Syariah Saham 986-3,10-4,58-3,25-4,321/71512019-12-13
82Panin Dana Prima 3.120-3,99-0,54-1,44-3,266/121402019-12-13
83Panin Dana Infrastrucktur Bertumbuh 1.009-5,47-2,73-5,350/31622019-12-13
84Panin Dana Berkembang 947-1,72-1,890/22019-12-13
85Panin Dana Berdedikasi 954-0,97-1,010/12019-12-13
86Panin Bhakti Satu 1.0701,280,901/12019-12-13
87Panin Beta One 1.025-0,93-1,870/22019-12-13
88OSO Syariah Equity Fund 63630,35-11,07-9,0330,300/6412019-12-13
89OSO Sustainability Fund 1.357-9,167,626,18-10,113/61262019-12-13
90Nikko Indonesia Equity Fund 1.5273,984,454,523,014/7272019-12-13
91MNC Smart Equity Fund 930-10,31-11,111/12019-12-13
92MNC Dana Syariah Ekuitas 971-7,15-1,36-1,00-7,921/61662019-12-13
93MNC Dana Ekuitas 3.560-7,80-2,710,55-8,756/111672019-12-13
94Minna Padi Pringgondani Saham 942-14,68-13,481/12019-11-25
95Minna Padi Indraprastha Saham Syariah 1.008-22,33-23,171/12019-12-13
96Millenium Equity 796-15,36-22,14-23,54-13,955/112019-08-27
97Mega Dana Capital Growth 910-6,87-2,96-1,81-5,951/61652019-12-13
98Mega Asset Maxima 954-2,081,030,51-3,881/71252019-12-13
99Mega Asset Greater Infrastructure 1.179-3,50-0,24-2,18-4,082/71392019-12-13
100Maybank Syariah Equity Fund 933-6,85-8,70-7,721/42019-08-20
101Maybank Sector Rotation Equity Fund 864-2,10-3,430/12019-12-13
102Maybank Dana Ekuitas 3.654-1,444,302,33-2,743/12912019-12-13
103Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier 935-3,18-2,450/22019-12-13
104Manulife Syariah Sektoral Amanah 3.6523,26-1,31-0,182,612/10722019-12-13
105Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS 113,166,4317,271/352019-12-13
106Manulife Saham Strategi Unggulan 96511,77-0,59-0,534,670/52019-08-23
107Manulife Saham SMC Plus 7201,49-3,61-4,590,410/61022019-12-13
108Manulife Saham Andalan 1.879-1,860,47-0,13-2,393/121222019-12-13
109Manulife Institutional Equity Fund MIEF 1.307-0,542,591,69-1,251/8832019-12-13
110Manulife Greater Indonesia Fund 12,88-0,31-0,730,943/8742019-12-13
111Manulife Dana Saham Utama 1.3541,434,970,922/4342019-12-13
112Manulife Dana Saham 11.409-2,960,34-0,39-3,526/151322019-12-13
113Manulife Dana Ekuitas USD 12,941,30-0,562,941/6462019-12-13
114Manulife Dana Ekuitas Small-Mid Capital USD 19,23-3,50-5,859,230/6542019-12-13
115Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah 1.1672,620,630,762,911/5612019-12-13
116Manulife Dana Ekuitas Indonesia India 1.535-4,851,390,80-4,294/81342019-12-13
117Manulife Dana Ekuitas Indo-Developed Market 1.222-1,684,40-0,701/4712019-12-13
118Mandiri Saham Atraktif 1.4700,024,543,20-1,243/8592019-12-13
119Mandiri Investa Equity Movement 1.63647,9117,508,6846,422/712019-12-13
120Mandiri Investa Equity Dynamo Factor 1.414-3,446,303,07-4,702/5982019-12-13
121Mandiri Investa Equity ASEAN5 Plus 1.4390,926,053,88-0,295/6372019-12-13
122Mandiri Investa Ekuitas Syariah 1.1524,14-0,53-0,773,711/6582019-12-13
123Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 9321,50-2,60-7,430,424/8992019-12-13
124Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2.459-2,120,360,83-3,243/111272019-12-13
125Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.2383,60-1,16-0,753,161/11692019-12-13
126Mandiri Investa Atraktif 4.336-4,561,700,91-5,665/141372019-12-06
127Mandiri Global Sharia Equity Dollar 116,165,4815,000/372019-12-12
128Mandiri Dynamic Equity 6797,06-5,355,870/3662019-12-13
129Majoris USD Balance Indonesia 18,002,948,000/3252019-12-13
130Majoris Saham Syariah Indonesia 820-1,12-3,160/22019-12-13
131Majoris Saham Gemilang Indonesia 1.0427,667,551/12019-12-13
132Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia 1.103-5,11-0,22-5,771/41562019-12-13
133Lippo Equity Plus 962-12,05-6,62-12,221/41692019-12-12
134Lautandhana Saham Syariah 9761,89-1,17-2,040,980/6922019-12-13
135Lautandhana Saham Prima 1.022-5,00-0,11-4,960/31502019-12-13
136Lautandhana Saham Mahadi 1.193-4,94-0,78-5,141/41552019-12-13
137Lautandhana Saham Lestari 1.085-5,61-0,07-5,531/41542019-12-13
138Lautandhana Growth Fund 1.1478,174,411,857,910/5182019-12-13
139Lautandhana Equity Progresif 1.0704,810,721,324,384/10422019-12-13
140Kresna Indeks 45 4.4573,375,383,682,145/11242019-12-13
141Kresna IDX 30 Tracker 1.1082,311,231/22019-12-13
142Kresna IDX 30 1.4092,395,044,121,172/5312019-12-13
143Insight Wealth 1.1892,815,523,481,752/5282019-12-13
144Insight Indeks IDX30 9202,060,850/12019-12-13
145HPAM Ultima Ekuitas 1 2.7834,707,348,334,875/9152019-12-13
146HPAM Syariah Ekuitas 634-27,11-16,15-8,08-22,981/51712019-12-06
147Grow 2 Prosper 2.727-0,801,691,54-2,055/121002019-12-13
148GAP Equity Fund 1.2339,641,20-1,007,492/7322019-12-13
149FWD World Equity Fund 960-2,210,85-2,720/31232019-12-11
150First State IndoEquity Value Select Fund 1.394-3,23-0,56-2,58-4,544/111432019-12-13
151First State IndoEquity Sectoral Fund 5.526-3,701,760,41-4,626/141292019-12-13
152First State IndoEquity PEKA Fund 1.866-0,842,961,42-1,882/9842019-12-13
153First State IndoEquity Opportunities Fund - USD 13,331,10-0,841,090/5572019-12-13
154First State IndoEquity IDX30 Index Fund 1.0372,160,971/12019-12-13
155First State IndoEquity High Conviction Fund 1.262-2,392,830,77-3,592/71132019-12-13
156First State IndoEquity Dividend Yield Fund 4.6750,803,922,340,174/14522019-12-13
157Emco Mantap 2.961-51,65-20,58-14,78-50,317/141722019-12-13
158Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD 110,314,0413,831/3162019-12-12
159Eastspring Investments Value Discovery Fund 1.2600,315,112,16-0,632/6452019-12-13
160Eastspring Investments Alpha Navigator 1.4021,485,060,900,473/7332019-12-13
161Dire Ciptadana Properti Ritel Indonesia 90-5,26-3,77-1,89-5,262/61632019-12-13
162Danareksa Syariah Saham 1.03011,592,000,8213,120/5232019-12-13
163Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah 1.40715,079,6013,792/442019-12-13
164Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1.3989,371,414,150,382/72019-03-29
165Danareksa Mawar Konsumer 10 1.769-3,461,162,38-4,844/81352019-12-13
166Danareksa Mawar Komoditas 10 8480,734,883,400,091/8432019-12-13
167Danareksa Mawar Fokus 10 1.661-3,324,591,99-4,344/91062019-12-13
168DANAREKSA MAWAR EKUITAS UTAMA 892-3,94-5,170/12019-12-13
169Danareksa Mawar Ekuitas Plus 1.003-1,271,17-2,031/41112019-12-13
170Danareksa Mawar 8.641-3,90-0,400,57-4,595/151482019-12-13
171Danareksa Indeks Syariah 2.9092,430,090,580,723/13752019-12-13
172Dana Ekuitas Prima 4.462-5,08-0,90-0,32-5,744/131592019-12-13
173Dana Ekuitas Andalan 4.796-1,821,742,19-2,435/131122019-12-13
174Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis 406-51,77-28,53-18,56-54,333/61732019-12-13
175Comm USD Equity Fund 111,3412,500/22019-12-12
176Comm IDR Value Portfolio - Retail 1.091-1,171,46-1,980/31032019-12-12
177Cipta Syariah Equity 1.9171,07-3,00-1,970,466/111012019-12-13
178Cipta GTWS Equity 1.079-0,883,12-2,052/4902019-12-13
179CIMB-Principal SMART Equity Fund 1.0580,012,121,13-0,760/5772019-12-13
180CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah 1.4523,71-0,71-2,892,812/12682019-12-13
181CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah USD 111,345,1114,891/3112019-12-12
182CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund 931-0,741,46-1,26-1,361/6972019-12-13
183CIMB-Principal Index IDX30 1.429-0,034,533,83-1,173/7602019-12-12
184BNP Paribas STAR 1.426-1,991,620,90-3,193/82019-10-31
185BNP Paribas SRI-KEHATI 1.0132,821,731/12019-12-13
186BNP Paribas Solaris Fund 2.177-1,443,19-0,38-2,196/11942019-12-13
187BNP Paribas Pesona 26.553-1,912,171,45-2,607/151092019-12-13
188BNP Paribas Maxi Saham 1.9601,133,171,800,062/9562019-12-13
189BNP Paribas Infrastruktur Plus 3.084-1,163,880,01-2,314/12872019-12-13
190BNP Paribas Ekuitas 18.312-1,442,140,67-2,536/151042019-12-13
191BNP Paribas Astro 11,20-0,39-2,220,000/52019-10-31
192BNI-AM Inspiring Equity 1.1042,701,240,810,631/5642019-12-13
193BNI-AM Indeks IDX30 9321,460,260/12019-12-13
194BNI-AM Dana Saham Syariah Musahamah 1.32818,162,0617,242/4202019-12-13
195Batavia Saham Sejahtera 1.1405,113,950/22019-12-13
196Batavia Saham Cemerlang 1.1201,650,531/22019-12-13
197Batavia LQ45 Plus 1.1401,463,201,720,581/5492019-12-13
198Batavia Dana Saham Syariah 1.9654,841,340,424,163/12352019-12-13
199Batavia Dana Saham Optimal 2.9652,705,342,282,065/13292019-12-13
200Batavia Dana Saham 61.1820,265,723,13-0,826/15442019-12-13
201Bahana USD Global Sharia Equities 117,437,8618,520/332019-12-12
202Bahana Trailblazer Fund 957-4,680,94-0,64-5,491/61452019-12-13
203Bahana TCW Dana Prima 14.780-4,260,450,19-4,994/151472019-12-13
204Bahana Stellar Equity Fund 958-1,15-1,750/22019-12-13
205Bahana Primavera 99 1.204-2,134,263,30-2,732/5962019-12-13
206Bahana ICon Syariah 885-4,61-3,28-4,870/41572019-12-13
207Bahana Explorer Equity Fund 865-5,43-6,050/12019-12-13
208Avrist IDX30 9652,120,920/22019-12-13
209Avrist Equity-Cross Sectoral 8348,303,530,437,770/6212019-12-13
210Avrist Equity Amar Syariah 9003,13-1,67-2,671,430/6802019-12-13
211Aviva Growth 1.267-6,011,460,81-3,962/81362019-12-12
212Ava Growth Plus Fund 1.123-5,211,492,32-5,761/51462019-12-12
213Ava European Opportunities Fund 1.229-2,341,734,19-2,271/51192019-12-12
214Ava Asian Opportunities Fund 1.2030,534,263,750,361/5502019-12-12
215Ashmore Saham Dinamis Nusantara 977-3,01-4,091/12019-12-13
216Ashmore Dana USD Equity Nusantara 115,797,5912,823/462019-12-13
217Ashmore Dana Progresif Nusantara 1.5752,311,922,191,613/6512019-12-13
218Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1.457-4,792,802,89-5,403/61302019-12-13
219Asanusa Enhanced Strategy Fund 1.10811,62-0,66-1,4211,741/6382019-12-13
220Archipelago Equity Growth 2.2135,4711,048,763,534/7132019-12-13
221Allianz SmartWealth Equity IndoGlobal Fund 1.2076,774,774,565,961/5192019-12-12
222AIA Financial IDR China-India-Indonesia Equity Fund 1.8352,166,783,671,995/8262019-12-12
223Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund 111,582,3012,770/3222019-12-13
224Aberdeen Indonesia Equity Fund 1.9323,072,180,511,873/12392019-12-13

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.