Daftar Produk

Reksadana Saham

Catatan

NoProduksort iconRp% 1yr% 3yr% 5yr% YTDOutperformRankLast Update
1Valbury Equity I 748-7,34-12,22-5,63-2,661/51732019-08-19
2Trimegah Syariah Saham 1.86613,771,902,2410,584/12132019-08-19
3Trimegah Saham Nusantara 1.0745,253,040/12019-08-19
4Trimegah Bhakti Bangsa 1.4461,395,243,164/3712019-08-19
5TRIM Kapital Plus 3.5700,264,011,854,096/11752019-08-19
6TRIM Kapital 10.6170,264,773,663,688/14742019-08-19
7TRAM Infrastructure Plus 1.4040,403,512,414,542/7722019-08-19
8TRAM Consumption Plus Fund 1.8675,815,085,272,775/8432019-08-19
9TM syEquity Fund 2.7103,45-1,74-0,680/31532019-08-16
10TM Equity Optima Fund 1.0583,36-0,631/12019-08-16
11Syailendra Sharia Index JII 9355,35-0,300/12019-08-19
12Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund 1.0968,970,101/12019-08-19
13Syailendra Equity Opportunity Fund 4.0905,566,443,000,365/12632019-08-19
14Syailendra Equity Garuda Fund 9558,071,560/12019-08-19
15SYAILENDRA Equity BUMN Plus 1.1645,762,511/12019-08-19
16Syailendra Dana Ekuitas Sejahtera 1.1431,083,25-1,742/41272019-08-19
17Sun Life Financial Indonesia - Brilliance Salam Equity Fund 1.3256,50-2,78-2,124,111/81022019-08-16
18Sun Life Financial Indonesia - Brilliance Hasanah Equity 1.7227,53-2,54-1,864,781/9772019-08-16
19Sucorinvest Sharia Equity Fund 1.7219,3016,868,5915,393/562019-08-19
20Sucorinvest Maxi Fund 1.68615,8221,1314,083/432019-08-19
21Sucorinvest Equity Fund 2.23511,1016,3613,9410,315/752019-08-19
22Simas Syariah Unggulan 1.137-1,392,842,312,371/51112019-08-19
23Simas Saham Unggulan 1.974-3,519,608,713,524/6782019-08-16
24Simas Saham Maksima 1.0121,76-1,991/22019-08-19
25Simas Saham Gemilang 9831,19-3,421/12019-08-19
26Simas Saham Dinamis 1.3685,872,031/12019-02-06
27Simas Saham Bertumbuh 1.1762,24-0,90-0,291/41472019-08-19
28Simas Dana Saham 1.703-6,06-1,45-0,17-5,673/91702019-08-19
29Simas Dana Ekuitas 8972,02-0,620/12019-08-19
30Sequislife - Rupiah Equity Fund 1.1264,451,931,381/41072019-08-16
31Sequis Equity Maxima 1.0346,291,112,730/3812019-08-19
32Sequis Equity Indonesia 1.0254,310,821,370/31152019-08-19
33Semesta Dana Saham 1.13712,19-0,781,002,940/5592019-08-19
34Schroder Indo Equity Fund 2.6138,032,484,442,645/10452019-08-19
35Schroder Global Sharia Equity Fund 1-7,873,026,360/3872019-08-16
36Schroder Dana Prestasi Prima 1.2805,021,173,132/3882019-08-19
37Schroder Dana Prestasi Plus 32.5192,671,454,15-0,317/141282019-08-16
38Schroder Dana Prestasi 39.6665,432,024,512,387/14792019-08-19
39Schroder Dana Istimewa 7.0505,73-1,741,363,619/141062019-08-19
40Schroder 90 Plus Equity Fund 2.0801,460,312,89-1,112/91482019-08-19
41SAM Sharia Equity Fund 1.0784,76-6,03-4,5811,062/61052019-08-19
42SAM Indonesian Equity Fund 2.417-1,992,762,558,245/7672019-08-19
43SAM Dana Cerdas 1.335-0,091,169,972/4832019-08-19
44RHB TM Indo-Asia Equity Fund 1.1720,52-0,692/22019-08-19
45RHB SRI-KEHATI INDEX FUND 1.03510,692,280/12019-08-19
46RHB Alpha Sector Rotation 1.757-1,511,293,07-2,284/91522019-08-19
47Rencana Cerdas 16.37711,234,104,865,667/14112019-08-19
48Reksa Dana Syariah BNP Paribas Pesona Syariah 2.5798,33-1,12-0,175,933/12532019-08-19
49Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD 11,685,8614,150/3292019-08-16
50Reksa Dana SAM Beta Plus Equity Fund 1.0526,252,890/12019-08-16
51Reksa Dana Prospera Saham SMC 1.6110,840,322/22019-08-16
52Reksa Dana Narada Saham Indonesia 1.593-2,059,046,59-0,793/61162019-08-19
53Reksa Dana Avrist Ada Saham Blue Safir 1.0224,45-0,980/22019-08-19
54PT AIA Financial - USD Prime Global Equity Fund 10,0011,240/12019-08-16
55PT AIA Financial - USD Onshore Equity Fund 114,295,050/22019-08-16
56Prospera BUMN Growth Fund 1.2776,083,681,973/4572019-08-19
57Prospera Bijak 9100,051,963,66-1,173/81412019-08-19
58Premier ETF Syariah JII 6802,87-3,85-1,14-3,412/61632019-08-19
59Premier ETF Sri Kehati 39812,116,664,742/4102019-08-15
60Premier ETF SMINFRA18 3589,15-2,05-0,827,830/5482019-08-19
61Premier ETF LQ 45 1.0397,332,492,780,585/11652019-08-19
62Premier ETF Indonesia State-Owned Companies 7516,830,956,682/3382019-08-12
63Premier ETF Indonesia Financial 6768,163,711,653/4422019-08-16
64Premier ETF Indonesia Consumer 1.1286,620,153,80-3,343/61242019-08-07
65Premier ETF IDX30 5614,863,094,000,544/6912019-08-19
66Premier Ekuitas Makro Plus 1.18310,711,141,403,991/5322019-08-19
67Pratama Syariah 9052,09-6,26-0,890/41652019-08-19
68Pratama Saham 6.1985,15-1,650,75-0,984/131432019-08-19
69Pratama Equity 2.2200,88-3,410,59-4,213/91692019-08-19
70Pratama Ekuitas 9.6245,72-1,241,67-1,176/141362019-08-19
71PNM Saham Unggulan 94510,73-6,249,110/3562019-08-19
72PNM Saham Agresif 8295,43-2,24-2,111,282/81302019-08-19
73PNM Ekuitas Syariah 1.3141,76-4,46-4,92-1,902/121662019-08-16
74Pinnacle Strategic Equity Fund 1.388-6,472,74-5,013/31502019-08-19
75Pinnacle Smart Equity Fund 981-1,790/02019-08-19
76Pinnacle Sharia JII Tracker 9295,820,170/12019-08-19
77Pinnacle Indonesia Sharia Equity Fund 1.2199,156,321/22019-08-19
78PG Indeks Bisnis-27 1.3521,092,271,81-0,772/61312019-08-19
79Panin Dana Ultima 1.10116,070,500,688,731/5212019-08-19
80Panin Dana Teladan 1.4850,594,862,633/4892019-08-19
81Panin Dana Syariah Saham 1.0542,93-4,71-2,582,331/71452019-08-19
82Panin Dana Prima 3.3493,84-0,41-0,473,826/111092019-08-19
83Panin Dana Infrastrucktur Bertumbuh 1.085-2,48-2,411,820/31552019-08-19
84Panin Dana Berkembang 9843,211,880/12019-08-19
85Panin Dana Berdedikasi 9894,602,580/12019-08-19
86Panin Bhakti Satu 1.1316,570/02019-08-19
87Panin Beta One 1.0625,331,670/22019-08-19
88OSO Syariah Equity Fund 1.337115,927,444,47173,760/522019-08-19
89OSO Sustainability Fund 1.4639,8010,836,05-3,043/5502019-08-19
90Nikko Indonesia Equity Fund 1.52610,193,384,042,964/6272019-08-19
91MNC Smart Equity Fund 997-0,30-4,711/12019-08-19
92MNC Dana Syariah Ekuitas 1.013-1,12-2,510,04-4,001/61682019-08-19
93MNC Dana Ekuitas 3.826-5,84-3,261,56-1,936/111712019-08-19
94Minna Padi Pringgondani Saham 1.1696,017,331/12019-08-16
95Minna Padi Indraprastha Saham Syariah 1.366-9,874,091/12019-08-19
96Millenium Equity 797-22,07-30,82-22,87-13,795/111772019-08-19
97Mega Dana Capital Growth 9837,39-3,54-1,471,621/51192019-08-16
98Mega Asset Maxima 9686,22-0,840,42-2,431/71332019-08-19
99Mega Asset Greater Infrastructure 1.1951,56-3,24-2,38-2,752/61672019-08-19
100Maybank Syariah Equity Fund 934-12,12-8,92-7,711/41742019-08-19
101Maybank Sector Rotation Equity Fund 894-3,19-0,050/12019-08-19
102Maybank Dana Ekuitas 3.772-1,692,761,580,403/121262019-08-19
103Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier 9556,99-0,440/12019-08-19
104Manulife Syariah Sektoral Amanah 3.7464,60-2,90-0,755,252/101102019-08-19
105Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS 1-4,880,296,361/31122019-08-19
106Manulife Saham Strategi Unggulan 9524,69-2,28-2,223,160/51212019-08-19
107Manulife Saham SMC Plus 7531,68-5,16-5,114,930/61322019-08-19
108Manulife Saham Andalan 1.9994,780,370,503,803/11902019-08-19
109Manulife Institutional Equity Fund MIEF 1.3825,912,172,394,421/8462019-08-19
110Manulife Greater Indonesia Fund 16,73-1,74-2,354,723/7842019-08-16
111Manulife Dana Saham Utama 1.4084,613,974,932/3392019-08-19
112Manulife Dana Saham 11.810-0,51-0,97-0,36-0,136/141562019-08-19
113Manulife Dana Ekuitas USD 110,31-0,62-1,604,901/5402019-08-19
114Manulife Dana Ekuitas Small-Mid Capital USD 110,61-6,04-7,3612,310/5542019-08-19
115Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah 1.1948,18-0,280,635,351/5472019-08-19
116Manulife Dana Ekuitas Indonesia India 1.6504,111,562,372,884/8922019-08-19
117Manulife Dana Ekuitas Indo-Developed Market 1.2664,903,632,921/3602019-08-19
118Mandiri Saham Atraktif 1.5087,223,083,331,273/7582019-08-19
119Mandiri Investa Equity Movement 1.76259,1817,159,9357,722/612019-08-19
120Mandiri Investa Equity Dynamo Factor 1.5959,777,575,447,492/582019-08-19
121Mandiri Investa Equity ASEAN5 Plus 1.4793,834,584,132,485/5682019-08-16
122Mandiri Investa Ekuitas Syariah 1.1896,40-2,69-0,977,071/6802019-08-19
123Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 978-0,41-4,60-7,445,444/81342019-08-16
124Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2.5746,05-0,471,621,263/111132019-08-19
125Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.2775,40-3,14-1,186,411/11952019-08-19
126Mandiri Investa Atraktif 4.7003,942,092,002,265/13992019-08-19
127Mandiri Global Sharia Equity Dollar 1-2,702,608,000/3732019-08-16
128Mandiri Dynamic Equity 6935,76-10,447,940/31012019-08-16
129Majoris USD Balance Indonesia 18,160,646,000/3332019-08-19
130Majoris Saham Syariah Indonesia 811-1,00-4,260/22019-08-19
131Majoris Saham Gemilang Indonesia 1.0779,4111,141/12019-08-19
132Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia 1.1221,10-2,19-4,201/31642019-08-19
133Lippo Equity Plus 1.0875,25-6,66-0,831/41542019-08-16
134Lautandhana Saham Syariah 9735,60-4,26-3,540,680/61372019-08-19
135Lautandhana Saham Prima 1.0984,82-0,812,090/31172019-08-19
136Lautandhana Saham Mahadi 1.2805,70-1,601,791/31202019-08-19
137Lautandhana Saham Lestari 1.1677,26-0,101,651/3962019-08-19
138Lautandhana Growth Fund 1.15012,001,422,858,220/5172019-08-19
139Lautandhana Equity Progresif 1.0859,74-2,211,195,804/9552019-08-19
140Kresna Indeks 45 4.3996,392,482,770,815/10822019-08-19
141Kresna IDX 30 Tracker 1.0967,020,201/22019-08-19
142Kresna IDX 30 1.3967,062,123,350,252/5862019-08-19
143Insight Wealth 1.2069,273,123,162/4282019-08-19
144Insight Indeks IDX30 9147,400,230/12019-08-19
145HPAM Ultima Ekuitas 1 2.77315,747,137,504,495/992019-08-19
146HPAM Syariah Ekuitas 754-21,77-11,93-5,49-8,391/51752019-08-19
147Grow 2 Prosper 2.8896,980,444,053,775/12622019-08-19
148GAP Equity Fund 1.31818,460,14-0,4514,932/7182019-08-19
149FWD World Equity Fund 998-0,780,081,210/31442019-08-15
150First State IndoEquity Value Select Fund 1.4862,92-1,47-2,191,784/111352019-08-19
151First State IndoEquity Sectoral Fund 5.8596,620,671,021,136/141002019-08-19
152First State IndoEquity PEKA Fund 1.9527,221,561,622,632/9612019-08-19
153First State IndoEquity Opportunities Fund - USD 111,63-1,02-2,334,350/5512019-08-19
154First State IndoEquity IDX30 Index Fund 1.0303,010,311/12019-08-19
155First State IndoEquity High Conviction Fund 1.3106,741,321,070,142/7972019-08-19
156First State IndoEquity Dividend Yield Fund 4.8358,971,952,613,584/14342019-08-19
157Emco Mantap 5.739-5,75-2,74-4,45-3,677/141722019-08-19
158Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD 1-10,005,321/22019-08-16
159Eastspring Investments Value Discovery Fund 1.3266,824,303,304,572/6252019-08-19
160Eastspring Investments Alpha Navigator 1.4718,213,661,755,363/7192019-08-19
161Dire Ciptadana Properti Ritel Indonesia 78-22,00-9,43-4,27-17,892/61762019-08-19
162Danareksa Syariah Saham 1.07420,790,9717,890/4142019-08-19
163Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah 1.35713,016,209,782/372019-08-19
164Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1.3983,341,872,920,382/72019-03-29
165Danareksa Mawar Konsumer 10 1.830-1,260,032,72-1,584/81592019-08-19
166Danareksa Mawar Komoditas 10 8769,784,232,783,351/8232019-08-19
167Danareksa Mawar Fokus 10 1.7463,424,532,260,564/9942019-08-19
168DANAREKSA MAWAR EKUITAS UTAMA 925-4,63-1,630/12019-08-19
169Danareksa Mawar Ekuitas Plus 1.0302,13-0,710,661/41382019-08-19
170Danareksa Mawar 8.9780,52-1,000,59-0,865/141582019-08-19
171Danareksa Indeks Syariah 2.8514,24-3,52-1,10-1,273/131602019-08-19
172Dana Ekuitas Prima 4.6182,70-1,97-0,15-2,454/131612019-08-19
173Dana Ekuitas Andalan 5.0326,501,382,842,385/13762019-08-19
174Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis 506-40,01-22,53-15,71-43,143/51782019-08-19
175Comm USD Equity Fund 1-2,972,080/22019-08-16
176Comm IDR Value Portfolio - Retail 1.1032,41-0,91-0,900/31512019-08-16
177Cipta Syariah Equity 1.9464,75-5,27-2,071,996/111422019-08-19
178Cipta GTWS Equity 1.1437,892,293,692/4352019-08-19
179CIMB-Principal SMART Equity Fund 1.1168,241,144,680/4372019-08-19
180CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah 1.4899,26-3,32-2,445,452/11642019-08-19
181CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah USD 1-8,26-1,306,381/31232019-08-16
182CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund 9858,470,49-0,174,371/6442019-08-19
183CIMB-Principal Index IDX30 1.4476,882,443,530,023/6852019-08-19
184BNP Paribas STAR 1.4863,740,570,960,883/81222019-08-19
185BNP Paribas SRI-KEHATI 1.0162,100/02019-08-16
186BNP Paribas Solaris Fund 2.3215,302,820,144,266/11492019-08-19
187BNP Paribas Pesona 27.8484,881,002,022,167/141042019-08-19
188BNP Paribas Maxi Saham 2.0397,271,722,434,092/9412019-08-19
189BNP Paribas Infrastruktur Plus 3.1493,892,040,26-0,264/121182019-08-16
190BNP Paribas Ekuitas 19.1365,540,411,201,856/141082019-08-16
191BNP Paribas Astro 17,41-3,56-3,693,570/51032019-08-16
192BNI-AM Inspiring Equity 1.1287,07-1,470,902,811/5982019-08-19
193BNI-AM Indeks IDX30 9246,68-0,570/12019-08-19
194BNI-AM Dana Saham Syariah Musahamah 1.35822,75-0,7419,942/3202019-08-19
195Batavia Saham Sejahtera 1.15610,035,420/22019-08-19
196Batavia Saham Cemerlang 1.1366,701,981/12019-08-19
197Batavia LQ45 Plus 1.1353,950,500,950,161/51292019-08-19
198Batavia Dana Saham Syariah 1.9948,47-1,060,245,733/12522019-08-16
199Batavia Dana Saham Optimal 3.0807,543,862,916,025/12162019-08-16
200Batavia Dana Saham 63.5826,634,013,893,076/14362019-08-16
201Bahana USD Global Sharia Equities 11,725,679,260/3312019-08-16
202Bahana Trailblazer Fund 1.0060,970,33-0,32-0,661/61462019-08-19
203Bahana TCW Dana Prima 15.5452,80-0,110,65-0,074/141392019-08-19
204Bahana Stellar Equity Fund 9985,082,370/12019-08-19
205Bahana Primavera 99 1.2486,333,290,882/4662019-08-19
206Bahana ICon Syariah 9271,66-4,41-0,340/41622019-08-19
207Bahana Explorer Equity Fund 9023,63-2,030/12019-08-19
208Avrist IDX30 9587,280,130/12019-08-19
209Avrist Equity-Cross Sectoral 86815,571,81-0,3412,150/6122019-08-19
210Avrist Equity Amar Syariah 8784,90-5,67-5,08-0,990/51572019-08-19
211Aviva Growth 1.3434,300,591,491,752/81142019-08-16
212Ava Growth Plus Fund 1.1902,461,46-0,121/41252019-08-16
213Ava European Opportunities Fund 1.262-0,480,990,341/41402019-08-16
214Ava Asian Opportunities Fund 1.2383,962,873,231/4692019-08-16
215Ashmore Saham Dinamis Nusantara 1.0345,891,561/12019-08-19
216Ashmore Dana USD Equity Nusantara 119,475,8015,383/442019-08-19
217Ashmore Dana Progresif Nusantara 1.6678,252,203,327,593/6222019-08-19
218Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1.5455,382,783,970,293/6932019-08-19
219Asanusa Enhanced Strategy Fund 1.16916,22-1,12-0,9617,801/6242019-08-19
220Archipelago Equity Growth 2.2196,618,608,803,794/7262019-08-19
221Allianz SmartWealth Equity IndoGlobal Fund 1.2208,323,327,111/4152019-08-16
222AIA Financial IDR China-India-Indonesia Equity Fund 1.8344,763,933,061,915/8702019-08-16
223Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund 1-4,90-3,223,190/31492019-08-19
224Aberdeen Indonesia Equity Fund 1.9759,991,150,294,133/11302019-08-19

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.